Over Ons

De website preventLex is een uitgave van INNI Publishers en Prevent en bevat de integrale teksten van de wetgeving inzake welzijn op het werk.

Op deze website vindt u in een handomdraai wetgeving over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De website is enkel voor abonnees. Een overzichtelijke structuur en een krachtige zoekfunctie staan garant voor een snel zoekresultaat.

preventLex bevat de wet en de Codex welzijn op het werk (nieuwe en oude teksten), het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), , het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en nog honderden andere relevante wetten en besluiten.

De wetteksten zijn actueel en in een gecoördineerde versie. De samenstelling gebeurt door een team van deskundigen en onder begeleiding van  Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, PreBes en het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI). 

Uitgeverij en Bestuursdrukkerij
Industrielaan 5
8501 Kortrijk-Heule
Tel. 056/ 36 32 00
Fax 056/ 35 60 96

Guimardstraat 19
1040 Brussel
Tel. 02/ 512 09 75
Fax 02/ 512 26 93
www.innipublishers.com
publ@innipublishers.com

Sinds 1948 publiceert uitgeverij INNI Publishers een brede waaier van gespecialiseerde publicaties in diverse rechtsdomeinen.
Die juridische uitgaven, zowel losbladig, ingebonden of in digitale vorm, garanderen de hoogste kwaliteit en bovendien een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Kolonel Begaultlaan 1A
3012 Leuven
Tel. 016/910 910
Fax 016/910 901
www.prevent.be
customer@prevent.be

Prevent is een organisatie gericht op de preventie van beroepsrisico's door de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de arbeidsorganisatie. Prevent verleent ondersteuning, advies en informatie, en dit zowel voor bedrijven en instellingen, de overheid en andere maatschappelijke actoren.